The 18th International Dead Sea Symposium

Cardiac Arrhythmias 2022

דמי הרשמה לישראלים

בש”ח כולל מע”מ

קטגוריההרשמה מוקדמת
עד ל-22.2.2022
הרשמה רגילה
23.2.2022 עד 2.3.2022
הרשמה מאוחרת
החל מ-3.3.2022
מומחה / אחר
השתתפות ל 3 ימים1290 ₪1485 ₪1,640 ₪
השתתפות ליומיים920 ₪995 ₪1,070 ₪
השתתפות ליום אחד495 ₪560 ₪640 ₪
 
גימלאי*
השתתפות ל 3 ימים1,010 ₪1,360 ₪1,505 ₪
השתתפות ליומיים640 ₪920 ₪995 ₪
השתתפות ליום אחד390 ₪490 ₪570 ₪
 
טכנאי/אחים/ות*
השתתפות ביום עיון – 8 במרץ 2022200 ₪200 ₪200 ₪
השתתפות בכל יום כנס נוסף200 ₪200 ₪200 ₪
 
סטודנט/מתמחה*
השתתפות ל 3 ימים600 ₪800 ₪995 ₪
השתתפות ליומיים420 ₪615 ₪685 ₪
השתתפות ליום אחד225 ₪330 ₪390 ₪
נציגי חברות תומכות
השתתפות ליומיים842 ₪842 ₪ 842 ₪
השתתפות ליום אחד421 ₪421 ₪421 ₪
 ארוחת ערב חגיגית ב-8.3.2022 (אופציונאלי) 625 ₪ 625 ₪ 625 ₪

*יש לצרף תעודה מתאימה

דמי הרישום כוללים:

 • השתתפות בהרצאות
 • כיבוד וארוחת צהרים בהתאם לתוכנית
 • כניסה לתערוכה


רישום קבוצתי

תתאפשר הרשמה קבוצתית עבור קבוצות מעל 10 משתתפים.

יש לשלוח מייל אל מזכירות הסימפוזיון idss@ortra.com לקבלת הנחיות לרישום קבוצתי.


אפשרויות תשלום

ניתן לשלם דמי הרשמה באמצעים הבאים:

 • כרטיס אשראי (ויזה | מאסטר קארד | דיינרס | אמריקן אקספרס | ישראכארט).
 • המחאה לפקודת: ארטרא בע”מ, ת.ד. 9352, תל אביב 6109202
 • העברה בנקאית עבור: ארטרא בע”מ, בנק לאומי, סניף 666, רח’ שוהם 2, רמת גן, חשבון 492600/12; ח.פ. 510936347. העברה בנקאית לא תתקבל אחרי ה-27 בפברואר 2022.
 • התחייבות ואשראי יתקבלו אך ורק ממוסדות שיש להם הסדר תשלומים עם חב’ ארטרא. ניתן לשלם באמצעות התחייבות עד 48 שעות לפני פתיחת הכינוס. לארטרא פטור מלא ממס הכנסה במקור.

ההרשמה המקוונת והתשלום בכרטיס אשראי, יתבצעו באמצעות שרת מאובטח.


תנאי תשלום

גביית התשלום תמורת ההרשמה – על ידי ארטרא בע”מ מיד עם קבלת טופס ההרשמה.

החזר התשלום יעשה בהתאם למדיניות הביטול המפורטת להלן.


ביטול הרשמה והחזר תשלום

במידה ובשל מגבלות הקורונה הסימפוזיון ידחה תינתן האופציה להחזר מלא למעט 100 ₪ דמי טיפול.
לחילופין במידה והכנס יתקיים בפורמט וירטואלי, ינתן החזר חלקי בהתאם לתעריפי ההשתתפות החדשים שיקבעו או החזר מלא לאלו שיבקשו לבטל את השתתפותם בניכוי 100 ₪ דמי טיפול.

במקרה והסימפוזיון יתקיים כמתוכנן במלון אינטרקונטיננטל תנאי הביטול וההחזרים יהיו בהתאם למדיניות המפורטת להלן.

למבטלים את השתתפותם ובתנאי שהודעת הביטול תגיע אל מזכירות הכנס בכתב, יוחזר תשלום לפי הפירוט הבא:

 • תוך 14 ימים ממועד ביצוע הרישום ובלבד שהרישום לא בוצע במהלך 7 הימים הקודמים למועד הסימפזויון– החזר כספי מלא
 • החל מהיום ה- 15 ממועד ביצוע הרישום ועד 14 בפברואר 2022 – החזר כספי מלא, בניכוי 100 ₪ דמי טיפול.
 • החל מתאריך 15 בפברואר 2022 ועד לתאריך 19 בפברואר – 50% דמי ביטול.
 • החל מתאריך 25 בפברואר 2022  – לא יינתן החזר כספי.


לתשומת לבך!

על כל משתתף למלא טופס הרשמה נפרד.

אישור השתתפות בכתב יישלח לאחר קבלת טופס הרשמה ותשלום מלא.

טופס הרשמה שיתקבל ללא אמצעי תשלום – ההרשמה לא תבוצע.

כל שאלה, שינוי וביטול יועברו בכתב לארטרא בע”מ – מזכירות הסימפוזיון idss@ortra.com

Back to top